No3143嫩模奶油妹妹私房粉色护士制服主题秀童颜巨乳火辣身材诱惑写真36P奶油妹妹秀人网

No3143嫩模奶油妹妹私房粉色护士制服主题秀童颜巨乳火辣身材诱惑写真36P奶油妹妹秀人网

故土覆水上,水在地中,水中有龙,而水不至寒极,地得龙潜,而地即能冲和,水土合德,世界大成矣。南方生热火,司夏令,在人为心,心气不舒,则发而为病,病有盛衰。

寒邪客于肠外,不在胞中,故无妨于月事,其非血病可知。春夏先治其标,后治其本;秋冬先治其本,后治其标。

头痛,以阳邪居于阳分,阳性先而速也。太阴主里邪,不易解,故多寒热汗出。

此以少阳、少阴争见者,少阳为传表之终,少阴为传里之始,自终而始也,言始言终;则六经无不遍矣,故不必热病气穴,三椎下间主胸中热,四椎下间主膈中热,五椎下间主肝热,六椎下间主脾热,七椎下间主肾热,荣在也。 和调于五脏,洒陈于六腑,乃能入于脉也。

 人定在亥,而土病于冬者畏之,寒水反能侮土也,晏食在巳,而脾病于夏者畏之,以戊巳王乡而合邪为患也。绝者,断其所怀。

 盖阳明受阳邪,胃之实也,故恶热;阳明受阴邪,胃之虚也,故喜暖耳。脾寒则肉寒,故为痈肿。

Leave a Reply