Rosimm第2474期白色高叉连体衣居家妹子豪乳诱惑33PROSI写真

Rosimm第2474期白色高叉连体衣居家妹子豪乳诱惑33PROSI写真

至于温病,乃冬不藏精,根本先坏,这点元气随木气发泄,病情近似外感,粗工不察,治以发散清凉,十个九死。[眉批]中字之义驳得倒,痰字之理认得真,治痰之法自尔超妙,非庸手所得知。

此等病情,法宜大剂回阳,不可迟缓,缓则不救。 法宜急下以存阴,如大小承气汤之类。

汇参辑成《石室秘录》,稆家书上,皆有妙方,兹不具载。切勿惑于沉、迟、细、微为虚损。

法宜养阴清热,兼理气除湿为主,如黄连阿胶汤加苓、术,补血汤如秦芄、羌活、桑根、香附、麦芽之类。论内因,则有饮食停滞、阳虚、阴虚之别。

设或言寡居,或方言丈夫出外,数载未归;设或言室女年已过大,尚未出阁。口酸者,肝有热也,可与当归芦荟散、龙胆泻肝汤。

予推究太阴一经,在三阳之底面,外邪初入,必不能致呕吐泄泻。 知得此中消息,则辛温扶阳之药,实为治血之药也。

Leave a Reply