Vol110女神Cris卓娅祺私房黑丝兔女郎22P卓娅祺尤物馆

Vol110女神Cris卓娅祺私房黑丝兔女郎22P卓娅祺尤物馆

若内、外始终无变证,十中可保三四;若割切之后,复生黑气过节,侵漫好肉,疼痛尤甚者,属逆。 条文:瞳神缩小如针簪,劳伤精血损肾肝,视不甚昏微隐涩,清肾抑阳黄柏连,  草决芩归生地芍,独活知母枸杞寒。

[39]从条口下行一寸,两肋骨陷中,蹲地举足取之,下巨虚穴也。 遍身麻木,次起白屑红斑,蔓延如癜,形若蛇皮,脱落成片。

[3]从蠡沟上踝七寸中都穴,上内踝八寸,交出于足太阴阴经之后, 上踝内廉,膝关曲泉穴也。若妄用苦寒克伐之药,多致不救。

[2]从少泽上行,手小指外侧本节前陷中,前谷穴也。[2]盖一身之骨体,既非一致,而十二经筋之罗列序属,又各不同,故必  素知其体相,识其部位,一旦临证,机触于外,巧生于内,手随心转  ,法从手出,或拽之离而复合,或推之就而复位,或正其斜,或完其  阙,则骨之截断、碎断、斜断,筋之弛纵、卷挛、翻转、离合,虽在  肉里,以手扪之,自悉其情,法之所施,使患者不知其苦,方称为手  [3]况所伤之处,多有关于性命者,如七窍上通脑髓,膈近心君,四末受  伤,痛苦入心者,即或其人元气素壮,败血易于流散,可以克期而愈  ,手法亦不可乱施;若元气素弱,一旦被伤,势已难支,设手法再误  ,则万难挽回矣,此所以尤当审慎者也。

[5]惟月芽形者,更易受伤。 注:[1]尺泽穴,主治咳唾脓血,喉痹,肺积息贲,及绞肠痧痛, 伤寒汗不出,小儿急慢惊风等证。

[28]从前顶穴前行一寸五分,□会穴也。[2]若被打伤折,五指皆同,株连肿痛,因其筋皆相连也。

Leave a Reply