DVAoverWatch污3D

DVAoverWatch污3D

方有执曰:阴雨不止,则湿不除,所以益当发汗也。少阴属肾水,热入而耗其水,故自利而渴。

若因循失下,以致独语如见鬼状。若发其汗,湿随汗去,热必独留,水府告匮,迫其本经之血,从小便而出矣。

程知曰:此驱湿除热法也。少阴病,下利清谷,里寒外热,手足厥逆,脉微欲绝,身反不恶寒,其人面色赤,或腹痛,或干呕,或咽痛,或利止脉不出者,通脉四逆汤主之。

假令旧有伏气之人,乘冬不藏精之隙,而病者,当须以脉识之。大汗出汗不收者,桂枝加附子汤证也。

腹满不减,减不足言,当下之,宜大承此详申上条,互发其义,以别其治也。盖发阴虚之汗,汗出则亡阴,即发暴吐衄血之汗也,故见不能眴、不得眠亡阴等病也。

君黄连以清胃中之热,臣干姜以温胃中之寒,半夏降逆,佐黄连呕吐可止,人参补中,佐干姜腹痛可除,桂枝所以安外,大枣所以培中也。以下则胃虚,邪虽实于胃,大便反不能结□也。

Leave a Reply