9pfuli福利

9pfuli福利

肝热病者,先小便黄,腹痛多卧身热。右問閉藏出其圖畫衣服文。

动气在上,不可发汗,发汗则气上冲,正在心端,李根汤主之。亡阳遂虚,恶风,烦躁,不得眠也。

 貪生之人,自不忘天所施為。 先勑令勿犯神書言。

水二升半,煎至一升二合,去滓,下竹沥、朴硝,分温四服。一则发斑,俗谓之麻子,其毒稍轻;二则豌豆,其毒最重,多是冬温所变。

顾本“已”作“匕”。故得自理,求念本根,未曾有小不善之界也。

吾書承天教令,明丹青也。故教吾勑真人,以書付上德之君,令惡邪佞偽人斷絕,而天道理。

Leave a Reply