wwwccc690com

wwwccc690com

其部位在于面王上下,故色见于彼。失笑散产后恶血上攻,心腹痛欲死,及儿枕痛或牙关紧急。

丙、丁日生,戊、己日藏。再察在何部,而分生克吉凶,病固无遁情矣。

若能节淫欲,即可省口腹,此乃安身延年之道。质清脉清,富贵而多喜。

生姜汤或米饮调服。三百日,膑骨成,教令独立。

三百日,膑骨成,教令独立。盛夏之月,要温凉得所。

小儿襁褓居室,无因触冒风邪,多缘乳母解脱之时,不避温凉暑湿,或抱持出入早晚,其神魂软弱,为鬼气所伤故耳。富贵而寿,脉清而长。

Leave a Reply