VOL066甜美气质巨乳丽人酒店私拍24P卓雅星颜社

VOL066甜美气质巨乳丽人酒店私拍24P卓雅星颜社

月事者,言女子经水按月而至,其盈虚消长应于月象。手之三阳,从手走头,故手阳明脉发于此。

脉气少者,血气衰也。故阴气太盛则阳气不荣而为“关”,阳气太盛则阴气不荣而为“格”,阴阳俱胜不得相荣,故阴自阴,阳自阳,不相浃洽而为“关格”,故不得尽天年而死矣。

若湿热尚重,则留邪为害。而散者,本原不足,是谓“正气夺则虚”也。

然胆居六腑之一,独其藏而不泻,与他腑之传化者为异。 阳有余则血少,故脉涩;阴有余则血多,故脉滑。

三焦气治则脉络通而水道利,故曰“决渎之官”。 阴气太盛则阳气不能荣也,故曰“关”;阳气太盛则阴气不能荣也,故曰“格”;阴阳俱盛不得相荣,故曰“关格”。

其中之谷常留二斗,水一斗五升而满。烧盐、童便以吐之是也。

Leave a Reply