国产福利精品tumblr

国产福利精品tumblr

 红活速溃出稠脓者顺;紫暗难溃时津血水者逆。 疹初无汗作喘急,宣发麻杏石甘宜,毒热内攻全受克,保肺清气化毒医。

肉肿疮陷猪肝紫,遗尿直视并撮空,眼神透露精神短,身缩循衣唇吻青,面若涂脂皮枯槁,唇白腹胀定难生。 食疟寒热腹胀膨,面黄恶食闷不通,轻者须用柴平剂,便□加味大柴攻。

加远志麦冬者,以生血生津也。治宜泻脾胃之积热,以泻黄散服之即愈。

若坚硬者,以五倍子散,唾津调涂之,兼用朴硝、葱头煎汤洗之。脾虚食后即作泻,腹满不渴少精神,面黄懒食肌消瘦,参苓白术奏奇勋。

或误行汗下,或误敷寒凉,以致肿而不溃,溃而不敛者,急用十全大补汤,加干姜、附子以救之。险证装足色不苍,停浆不靥或烂伤,痂色紫黑不即脱,便调食美不须慌。

十朝浆足者,谓应收靥结痂之期,然必先如蜡黄,后如粟壳之色,痂似旋螺高起,则为上吉之痘,不疾不徐者,谓先苍老者先收靥结痂,次苍老者次收靥结痂,从上而下,循次而结,且更痂润有光,身和无病,为顺证无疑矣。痈疽二证,皆由肝、胆怒火凝结而成,多生于体虚之人,初如梅李,渐长如碗如盆,色红,焮痛,高肿,二七溃破,脓稠为痈。

Leave a Reply