Vol487丽质美人玥儿玥er条纹针织短裙配开档黑丝秀翘臀美腿诱惑写真41P玥儿玥花漾

Vol487丽质美人玥儿玥er条纹针织短裙配开档黑丝秀翘臀美腿诱惑写真41P玥儿玥花漾

胆热者,可与小柴胡汤倍黄芩,或泻肝汤。方书多用利水,尚未窥透此中消息。

急宜攻下清里,切不可妄用辛温。此说似近有理,究意皆是婆婆经。

故曰∶瞥求是病,不续是药。黑而无神,肾气衰弱。

切不可一见身热,便云外感,一见大泄,便云饮食。尺或弦劲,此是元气发泄不藏之故,不得照寻常通套等方施治。

以桂、麻、姜、附、细辛、大黄、芒硝、石膏等味,畏若砒毒。虽卢缓当前,亦莫能治,良可悲也。

近来[2]粗工,一见唇口红肿,不辨虚实,即以大黄、石膏等治之,实症立生,虚症立毙,不可不知也。近阅市习,一见呕吐、泄泻,多用藿香正气散、胃苓汤、柴苓、四神、肉蔻散等方,治非不善,总不若辩明阴阳之为当也。

Leave a Reply