Vol554模特小夕juju江浙沪旅拍私房猩红蕾丝内衣配黑丝袜极致魅惑写真50P小夕juju美媛馆

Vol554模特小夕juju江浙沪旅拍私房猩红蕾丝内衣配黑丝袜极致魅惑写真50P小夕juju美媛馆

不信,乃服表散,唾咳脓血。又有一种发瘤,破开有发,属肾经之症也。

大芎黄汤治破伤风在内,急宜服此汤疏导之。吐血衄血,或大小便血,犀角汤。

若能食便秘倒靥为里实,忌补,当用钱氏及丹溪法下之。 用参四圣散、托里散,色赤脓贯而靥。

则手足牵引,或伸或屈,颤振则但颤动而不伸屈也。古人云∶善服药不若善保养。

一小儿腹痈久不敛,余欲滋其化源,反清热败毒,恶症蜂起而殁。若大人发背等症,肉死不知痛加蟾酥。

苟非参、、归、术,甘温之药,决不能愈。生铁一斤,酒三升,煎服一升饮之。

Leave a Reply