No2330嫩模韩静安私房性感白衬衣配短裙黑丝裤袜秀完美身材性感写真41P韩静安秀人网

No2330嫩模韩静安私房性感白衬衣配短裙黑丝裤袜秀完美身材性感写真41P韩静安秀人网

招藏我父,晨夜啼吟,更無依止,甚哉痛乎。肾中相火,非无明也,阳方潜藏,光未被乎四表,职司封蛰,龙不离于深渊,故不言明而言位。

气有降则有升,无降则无升,纯降则不升,何则? 得商音之和,亦商音善者悉來也,惡者悉消去。

知五脏各具五行,则其互相关涉之故,愈推愈觉无穷,而生克之妙,不愈可见哉。謹詳記,不敢忘。

西池尝举鸿博,着述追步金坛,何富如之?肝主升,肺主降,此肺肝之分也。

而忘恩分,常念貪生,得於上眾神所佑,不敢施有小分。人身之血液精髓,皆此水之为之也。

肺气上通鼻窍,故谓肺开窍于鼻也。血随气行,气寒而行迟,则血涩滞。

Leave a Reply